Als je ooit producten hebt afgeleverd, heb je waarschijnlijk gehoord van incidenten met verlies of beschadiging van vracht als gevolg van een verscheidenheid aan onvoorziene gebeurtenissen. Het afsluiten van een vracht verzekering en vrachtaansprakelijkheid kan u helpen logistieke problemen te voorkomen. De doorvoer van dingen is een veilige en soepele operatie bij gebruik van een gerenommeerde verzendservice zoals Stack Shipping.

De grondbeginselen kennende, de meest voorkomende gevaren bij het verplaatsen van producten. Het voorbereiden van een vrachtverzekering is dus belangrijk.

Hoewel de meeste vrachtzendingen veilig zijn, gebeuren er af en toe ongelukken wanneer items worden vervoerd. Het is begrijpelijk als u van mening bent dat de professionele vervoerder of expediteur die u gebruikt om uw goederen te vervoeren, volledig aansprakelijk is voor verlies of schade.

Fabrikanten merken mogelijk een vrachtverzekering op in hun offertes en gaan ervan uit dat ze volledig zijn beschermd in het geval dat de verzonden artikelen verloren gaan of beschadigd raken. Dit is echter niet het geval omdat deze verzekering daar niet voor bedoeld is. Het primaire doel van een vrachtverzekering is om de expediteur of rederij te beschermen tegen financiële verliezen die de afzender lijdt als gevolg van beschadiging of verlies van de zending. Een claim moet bij de afzender worden ingediend als het verlies of de schade aan de goederen is veroorzaakt door nalatigheid of fouten van de expediteur.

Hoewel een vrachtverzekering niet vereist is, verkrijgen de meeste expediteurs dekking om zichzelf te beschermen tegen aansprakelijkheid die voortvloeit uit omstandigheden waarin fouten of nalatigheid leiden tot verloren of beschadigde producten.

Wat Is Een Vracht Verzekering?

Een vrachtverzekering is een extra beveiliging laag die uw lading beschermt bij verlies of beschadiging. Met een vrachtverzekering kunt u rustig en verzekerd blijven tijdens de verzendingsprocedure. Als er iets met uw lading gebeurt, vergoedt de verzekeraar u de waarde ervan, zodat u de kosten niet zelf hoeft te dragen. Vrachtverzekering kan worden verkregen via de rederij of bij externe verzekeraars.

Er zijn verschillende vormen van vrachtvervoersverzekering beschikbaar, afhankelijk van de vereisten van uw bedrijf. U kunt een geschikte polis selecteren, afhankelijk van de looptijd, mogelijke schade of verzekeringsmogelijkheden.

De verzekerde schade ontstaan ​​tijdens het transport wordt gedekt door een vrachtvervoerverzekering. Vervoer over land, over zee, door de lucht en per trein wordt allemaal gedekt door een verzekering als de artikelen door u of een derde partij worden geleverd. De vrachtvervoerverzekering kan worden afgestemd op uw specifieke logistieke behoeften en gevaren.

Naast de bescherming die wordt geboden door de standaardpolis van de vervoerder, biedt een vrachtverzekering extra bescherming. De standaard koeriersplannen bieden vaak alleen algemene dekking en houden geen rekening met de waarde van uw vracht.

Alleen als verlies of beschadiging het gevolg is van grove fouten of onvoorzichtigheid tijdens de verzending is de vervoerder of expediteur verantwoordelijk. Er zijn ook beperkingen op de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van vervoerders of expediteurs en op het maximale bedrag aan schadevergoeding dat van hen kan worden geëist.

Bovendien kan voor de algemene hoeveelheden een vast bedrag of een glijdende schaal op basis van een dollar-pond-verhouding worden gebruikt. In het geval van schade kan een onafhankelijke vrachtverzekering dekking bieden voor de volledige waarde van uw zending en u ontlasten van de stress van het vaststellen van schuld.

Neem De Juiste Dekking

We begrijpen dat het een uitdaging kan zijn om uw vracht aan een bedrijf toe te vertrouwen. Koop voor elke volgende zending een extra vrachtverzekering voor meer gemoedsrust. Wanneer u uw vrachtlading plant met Stack Shipping, kunnen er verzekeringsalternatieven beschikbaar zijn.

Door een verzendingsverzekering af te sluiten via Stack Shipping, kunt u uw gedachten geruststellen bij het plannen van uw aanstaande vracht. U zult meer zorgen en werk ervaren als u uw eigen vrachtverzekering afsluit, dus laat Stack Shipping het papierwerk afhandelen!

Vraag nu uw offerte aan!     OFFERTE AANVRAGEN

Freight Insurance